Store Dalbygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-411

Fredningsnr.
533476

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 11 m. Beliggende umiddelbart ØSØ for fr.nr. 5334:58.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav men klart markeret høj uden synlige sten. 0,6 x 11 x 10 m. Beliggende umiddelbart ØSØ for 5334-58. Bør fredes. Fremtræder fuldt så velbevaret og tydelig som 5334-57 og (ikke mindst) 5334-56. 29-5-1986: Tinglyses. MB Bevoksning: 1985: Løvkrat

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3787
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3787
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 0,6 x 11 m. Beliggende umiddelbart ØSØ for fr. nr. 5334: 58. I skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)