Afd. 217
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-90

Fredningsnr.
1303105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,5 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Orienteret Ø-V. Konstateret v. gravning. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3162
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,5 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Lyngklædt i plantage.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3162
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)