Afd. 217

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110304-90

Fredningsnr.
1303105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 1,5 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Orienteret Ø-V. Konstateret v. gravning. Bevoksning: 1986: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 1,5 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Lyngklædt i plantage.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Foto, detalje
Foto, oversigt