Kalundborg
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030101-41

Fredningsnr.
312042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruinparken "Lindevænget" bestående af Vestborgen, de tørre grave mod syd og øst, skjoldmuren, "Søtårnet" samt den nordvestlige bymur. Vestborgen: ca. 4200 m2 stort kompleks af synlige og jorddækkede ruiner fra Kalundborgs vestlige forborg fra det 12.-16. årh. Komplekset omfatter rester af en kampestensopbygget ringmur, der i sit grundrids udgør en ligebenet trekant. Af østmuren er kun fundamentet bevaret, og der er stort set intet bevaret af sydmuren og muren i trekantens spids mod nord. I murens sydvestlige hjørne findes resterne af et trekantet porttårn. Fra porttårnets østside ses fundamentet af en langstrakt bygning, hvor der findes et kælderrum med en bevaret hypocaust. I det sydøstlige hjørne findes fundamentet af endnu et tårn. Langs den vestre ringmur ses fundamentet af en lang, rektangulær bygning, der er overlejret af fundamentet til endnu en rektangulær bygning med en cirkulær tilbygning. Skjoldmur, "Søtårnet" og den nordvestlige bymur: Øst for Vestborgen og den nu tørre grav ligger resterne Skjoldmuren, der har løbet mellem Vestborgen og bymuren. Skjoldmurens halvcirkulære hjørnetårn er opført i munkesten og er i dag bevaret i op til 8 skifter. Tårnet har været åbent indadtil (dvs. ind mod bymuren) og er sammenbygget med en 23 meter lang og 2,5 meter bred sektion af selve skjoldmuren. 5 meter øst for tårn og skjoldmur ses resterne af det såkaldte "Søtårn" - en 10 m2 stor kvadratisk, munkestensopbygget tårnbygning med 1,5 - 2,25 meter tykke mure. Fra tårnets nordøstlige hjørne og videre mod øst ind mod højbyen, ses et 35 meter langt stykke af den 1 meter brede, munkestensopbyggede bymur. Mod syd og parallelt med den tørre grav ses en ca. 9 meter lang sektion af bymuren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Museal udgravning
Journal nr.: 711/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Retablering af middelalderlig voldgrav beliggende mellem vestborg og selve byen samt undersøgelse af byens forsvarsværker og broforbindelser. Ved udgravninger i 1984, 1985 og 1988, gennemført som led i byfornyelse, konstateredes 3 faser i forforsvarsopbygningen. I slutningen af 1600-tallet tilfyldes voldgraven mellem borg og by over en længere årrække.

1990 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03317
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering af murværk mm.

Litteraturhenvisninger  (0)