Bedsted
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110101-36

Fredningsnr.
1503132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 8,0 m. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav, rund Høj, sikkert nok Gravhøj, 8 x 0,5 m. N for foregaaende, sammenbygget med denne. Beplantet med Gran i Statsplantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ulovl. tilpl. (påtales mundtligt). Ny fr. 3. SR. MB.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget udflydende. Mosklædt i plantage, 4-5 store nåletræer på højen..

Litteraturhenvisninger  (0)