Aalevadsgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070605-117

Fredningsnr.
462454

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Fredningstekst
Ålevad voldsted. Fredningen omfatter voldstedet indenfor risgjordeindhegningen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet, meget anselig Borgplads. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1895 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Ålevad". Voldstedet består af en rektangulær N-S orienteret borgbanke, hvis topflade måler 27x22 m. Voldstedet ligger på en ås-agtig højderyg, der i N og S afgrænses af lavtliggende, velsagtens oprindelig våde områder. Borgbanken rejser sig med jævnt skrånende sider til en højde af ca 3 m over højderygens topflade. Mod Ø afgrænses borgbanken af en 8-10 m bred, tør grav, der oprindelig har været gravet igennem åsen fra N til S men hvis sydlige del nu er noget udpløjet. Hertil kommer en i nyeste tid foretaget delvis tilfyldning af graven i den sydligste del af det fredede område, jfr. sag F53-1488. I samme sag indgår det ulovligt opførte og stærkt skæmmende, men senere lovliggjorte (?) maskinhus, som derfor heller ikke påtaltes. Voldstedet fredede del er indhegnet med dyrehegn og afgræses af får, hvad der får borgbanke og voldgrav til at fremtræde nydeligt. Et fåreskjul i voldgravens bund anses for et nødvendigt onde og er iøvrigt også omtalt i sag F 53-1488. Umiddelbart S for borgbanken sås kraftige, oppløjede kulturlag med teglbrokker. Det bør overvejes at medinddrage den formodede ladegårdsbanke (V for borgbanken) i fredningen. Mål: 3x45x45 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende, synligt (og tydeligt) fra offentlig vej i SØ og N, jfr. fotos. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2007 Privat detektorbrug
Journal nr.: LFS2003
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Genstande fra Middelalderen fundet ved detektorsøgning umiddelbart nord for voldstedet af Bøje Hansen, heriblandt 6 borgerkrigsmønter og Østersøskår

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2008-002111
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8129: 1. 1280’erne, Roskilde, MB 268, x6 2. 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, MB 342-48, x6 3. 1320’erne, Roskilde, MB 554, x6 4. Muligvis 1320’erne, Roskilde, MB 556-559, halvbrakteat, præg, x6 5. Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1340, x6 6. Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1340, x6 7. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, x8

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998