Grimstrup Slot
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070611-8

Fredningsnr.
45235

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
Sagn om Kong Grim.

Fredningstekst
Grimstrup slot (el. Højslottet el. Lysemose slot). Voldstedet strækker sig i øst-vestlig retning og består af en række borgbanker og volde, adskilt af endnu delvis vand- fyldte grave med hovedretning nord-syd. Mod nord strækker en tværvold sig i øst-vestlig retning. Voldstedet er skov- klædt. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggese, be- plantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter afta- le med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af målebordsblad]. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted "Grimstrup Slot" el. "Højslottet" el. "Lysemose Slot". Voldstedet består af en naturlig landtange, ca. 75 m bred, udstrakt VNV/ØSØ, beliggende mellem to nuværende sumpe. Centralt i voldstedet ligger en ca. 5 m høj borgbanke, den formodede hovedborg. Den er omgivet af voldgrave i V, N og Ø; i S afgrænses den af sump, i hvilken der ud for hovedborgen er anlagt en voldstrækning ca. 15 m fra denne. Mod Ø skærmes hovedborgen ved et forværk bestående af 3 sæt volddrag (hvoraf det midterste har karakter af en egentlig forborg) med tilhørende grave, der ligesom de vestlige, tilsvarende er halsgrave, skabt ved gennemgravning af landtangen fra bred til bred. Gravene er endnu delvis vandfyldte. V for hovedborgen ligger et ikke mindre imponerende forværk bestående af 2 forborge med mellemliggende dybe halsgrave, samt (V for disse) yderligere 2 volde med tørre grave foran. N for hele anlægget, langs dette, løber en vold, der hovedsagelig er adskilt fra selve borganlægget ved en grav, men som ved (recente ?) jorddæmninger er forbundet med nogle af forborgene. Den vestligste af de egentlige forborge har en lav men tydelig randvold mod V. Voldstedet er ca. 300 m langt (Ø-V). ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanlig imponerende voldsted, hvis betydelige jordværker står overskuelige og let tilgængelige i meget besøgt skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)