Lysemose Skov II
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070611-10

Fredningsnr.
45236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4523-4, 5, 6. Voldsted. Voldstedet, der er anlagt på en naturlig banke, består af en firkantet borgbanke ca. 35 x 30 m, der mod vest, syd og øst er omgivet af en grav. Udenfor denne danner den natur- lige banke en vold og et forplateau, der mod vest adskilles fra det faste land ved en halsgrav. En pavillon er opføt på borgbanken. Voldstedet ligger ved den søndre bred af en udtørret sø. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, be- plantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af måleborsblad]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst, bortset fra at den på borgbanken beskrevne pavillion er nedbrudt, så kun fundamenterne står tilbage. På det østlige forplateau ses en anden, mindre træpavillion af ældre dato. Heri henstår diverse gl. bistader o.lign. Ca. 20 m V for voldstedet er etableret et allerede flere år gammelt motioneringsanlæg bestående af rafter, jernrør, træstammer m.m. opsat på jordgravede stolper. Der ses ikke at være givet dispensation til dette anlæg, som indgår i en "kondi-sti" og virker ret skæmmende. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)