Kelstrup Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-173

Fredningsnr.
430965

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Høj. 0,3 x 9 m. Mindst 13 randsten. På midten af højen ses 1 sten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1938 Beskadigelse/hærværk
Museet på Sønderborg Slot

1939 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Ødelagt runddysse, kun 1 randsten ved højens sydfod. Midt på højen ses kløvede stykker af kamrets sten. Stenene herfra brugt til vejmateriale omkr. 1935.

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2646
Haderslev Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)