Kelstrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-176

Fredningsnr.
430959

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Høj. 0,8 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Høj. Tværmål 12 m, høj 1,5 m. Bevokset med gran.

1991 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2654
Haderslev Museum
Rundhøj, ca. 0,5 m høj og ca. 8 m i diameter. Tilplantet med store lærk. Ligger ca. 17 m fra en grusgrav. [ K.E. Møller, Fortidsminderne på det gl. Gråsten Statsskovdistrikt, 1990, nr. 57.]

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
højen blev fundet - men den er svær at se p.g.a. træer, krat m.m.

Litteraturhenvisninger  (0)