Kelstrup Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-177

Fredningsnr.
430967

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Høj. 1,0 x 9 m. Hul, 1,5 x 1,5 x 0,7 m i højsiden i V.
Undersøgelsehistorie  (7)
1938 Beskadigelse/hærværk
Museet på Sønderborg Slot

1939 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Højens dyssekammer er udgravet til bunds. Ved hver ende af den firkantede nedgravning sidder en sten, der antagelig hører til det ødelagte Kammer. I den opkastede jord fundet brændt flint. Antagelig er stenene brugt til vejmateriale omkr. 1935.

1991 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2645
Haderslev Museum
Rundhøj, ca. 8 m i diameter og ca. 0,60 m høj. Udgravning i vestlige side, hvori to sten er synlige muligvis randsten. Kan også være ødelagt kammer. Selve toppen synes urørt. [ K.E. Møller, Fortidsminderne på det gl. Gråsten Statsskovdistrikt, 1990, nr 53.]

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)