Færgemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070609-128

Fredningsnr.
432553

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen, der har front mod sydvest, består af en jordvold, der strækker sig i ca. 170 meters længde fra Færgemarkens nordre skovbryn mod sydsøst. På den nordlige del af skansen er et bastionært fremspring. Volden hæver sig ca. 1-1,5 m - på de sydligste 60 m dog ca. 2,5 m - over bunden i den foranliggende ca. 3 m brede grav. Voldkronen er ca. 3,5 m bred. Den samlede bredde af vold og grav er ca. 12 m. Skansen, der er skovklædt, ligger i skovafdeling nr. 102, Oreby og Berritzgård skovdistrikt, I skovpart. Grænsen for det fre- dede areal går i sydvest langs gravens ydre overkant og i nordøst langs foden af voldens nordøstlige side. Ovenstående mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplant- ning må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (8)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1856 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal besigtigelse
Journal nr.: 245/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trekantede volde i skoven. Kaldes på gammelt kort for "Karl X's Skanse".

1973 Tinglysning
Journal nr.: F53-2228
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1973 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2228
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse i Færgemark Skov. Som beskrevet på blåt kort. i bastionens nordside et par store, ældre huller, muligvis fra vindfælder. Se skitse af J.B. d. 7.5.86. Bevokset med grantræer, en del løvtræer og noget græs. I bøgeskov tæt ved granbeplantning. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)