Blanchs Hotel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-150

Fredningsnr.
50331

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, 2 m. høj, oprejst. På bagsiden er indhugget moder- ne indskrift. I have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En staaende Bavtasten, 3 Alen høj og næsten 2 Alen bred, smukt formet, hældende mod Vest. Den omtales af Lund, som dog urigtig angiver dens Plads til "syd" for Hammershus. den anden af ham omtalte Bavtasten, der stod kort herfra, er af Gaardens tidligere Ejer bortført.

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 2 m høj, oprejst. Paa Bagsiden er indhugget moderne Indskrift. I Have.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)