Maria-Magdalene kilden
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110403-30

Fredningsnr.
140463

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Helligkilde, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Helligkilde, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Maria-Magdalene kilden. Kilden fremtræder som en stensat cirkulær nu tør brønd, hvis diameter foroven er ca. 1,10 m. Kilden ligger ca. 1,5 m udenfor Dragstrup kirkegårdsdiges nordøstre hjørne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, tilkastes eller beskadiges på nogen måde ved henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1965 Museal udgravning
Journal nr.: 1606X
Morslands Historiske Museum

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilføjelser: gærde opsat omkring anlægget. Omgivelser: andet - græsklædt parkeringsplads. Foto: kommer senere når film er fremkaldt. Mål: 1x1,1x1,1 m.

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 842/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Marie Magdalene helligkilde ved Dragstrup kirke, middelalder/ nyere tid. Ved undersøgelse i 1965 (j.nr. 486/65) fremkom mange lerkarskår omkring den stensatte, tom brønd. Der skal opføres en bygning ca. 15 m fra kilden. Inden byggearbejdet starter, agter museet at foretage undersøgelse. [Jvf. S.Svane, Danske Helligkilder, nr.1435(1)]

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: O.410/90
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Strnsat brønd/kilde med trægelænder.

Litteraturhenvisninger  (0)