Hallegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-65

Fredningsnr.
523337

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 1,25 x 15 m. Sænkning i top, hvor der ses større sten. Træbevokset i krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røser [sb.65] og Brandpletter [sb.65A]... Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, 1,25 x 15 m. Sænkning i Top, hvor der ses større Sten. Træbevokset i Krat.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenrøse i skov. 1,25 x 13 m. Stor sten NV for højens centrum, mindst 1½ x 1½ x ½ m. Også flere større sten synlige N herfor. Stenene dog næsten helt tildækkede af gammelt løv. Synlig gammel udgravning omkring den store sten, også ved højens NV fod en gammel 1 x 1 m stor, 0,25 m dyb udgravning. Ved NV fod spor af randstenskæde af 0,3-0,4 m store sten. Ud for V foden spor af en mulig ydre randstenskæde, 1 m for foregående, lagt af mindre sten, 0,2 m store. Røsen er helt overgroet med tæt bevoksning af yngre eg, røn, kirsebær, birk og æbletræer. Tæt underbevoksning af kaprifolie, brom -og hindbær. Begyndende opvækst af ahorn og kirsebær. Røsen ligger i en gammel klippeløkke. omkring højen adskillige spor af små grantræer. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)