Skvæt Mølle

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160208-112

Fredningsnr.
261315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skvæt Mølle. Anlægget består af en mølledæmning, en møllekanal, en møllesø og de under- jordiske ruiner af møllegården. Dæmningen stemmer en bæk op i en kløft. Dæmningen er ca. 76 m lang. Den er 3 m bred ved kronen og indtil 10 m bred ved foden. Den er indtil 6 m høj. 24 m fra det vestligste punkt gennembrydes den af møllekanalen. Åbningen i dæmninger er 2 m bred og 1 m høj. Siderne er støbt i beton. Betonkonstruktionen understøtter dæmningen 4 m på hver side af åbningen. Selve møllekanalen er ca. 25 m lang målt fra dæmningen til det sted, hvor den fortsætter i et betonrør under Odder- Skanderborgvejen. Der en 1,3 m bred og 1 m dyb. På den første 10 m falder den 5-6 m. Siderne er sat i små kampesten. Bunden er støbt. På begge sider af kanalen ligger de underjordiske ruiner af møllegården. Fredningsgrænsen er vist på vedlagte deklarationsrids.
Undersøgelsehistorie

1991 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1991 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlægget består af en mølledæmning, en møllekanal, en møllesø og de underjordiske ruiner af møllegården. Dæmningen stemmer en bæk op i en kløft. Dæmningen er ca. 76 m lang. Den er 3 m bred ved kronen og indtil 10 m bred ved foden. Den er indtil 6 m høj. 24 m fra det vestligste punkt gennembrydes den af møllekanalen. Åbningen i dæmningen er 2 m bred og 1 m høj. Siderne er støbt i beton. Betonkonstruktionen understøtter dæmningen 4 m på hver side af åbningen. Selve møllekanalen er ca. 25 m lang målt fra dæmningen til det sted, hvor den fortsætter i et betonrør under Odder-Skanderborgvejen. Den er 1,3 m bred og 1 m dyb. På de første 10 m falder den 5-6 m. Siderne er sat i små kampesten. Bunden er støbt. På begge sider af kanalen ligger de underjordiske ruiner af møllegården.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Foto, oversigt
Foto, oversigt