Hammershus
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-154

Fredningsnr.
50335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 7. (afdeling 410) Bautasten. 1,25 m høj. Toppen afslået. Stående i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Er vistnok den samme Bavtasten, som Lund omtaler som staaende "syd for Hammershus paa Toppen af Møllebjærgs Klipper"; den er kun 2 Alen høj, over 1 Alen bred og næsten 1 Alen tyk, og den staar paa den bare Klippe, uden nogen Høj eller Røse. Toppen er af Rejsende bleven forhøjet ved opstablede Stene.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bautasten, 1,25 m høj. Toppen afslaaet. Staaende i Skov.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)