Præstegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-24

Fredningsnr.
061624

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/1 1868, Geodætisk Institut 4/10 1882, præsteembedet Afmærkn.: MP, GI Høj, 19 x 3 m; kratbevokset. Bærer Generalstabsmærke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart syd for foregaaende [sb. 25] en kratbevoxet Höi, 30 F i Tværmaal, 7 F. höi; fuldstændig bevaret. [...] [B.] 3-5, 6-7, 10 [= sb. 23-25, 27, 31 og 49] fredlyste ved Dekl. af. 29de Aug 1882.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af lignende Størrelse som foregaaende [sb. 25: 19 x 3 m] og Tvillingehøj med denne. De ligger i samme Buskads. Paa Toppen staar en Generalstabssten (GM 1867). Fredlyst.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb.-teksterne til sb. 24 og 26 har tilsyneladende været byttet om.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19x3 m; kratbevokset. Bærer Generalstabsmærke.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bøgebevokset høj i ager ved Flade Kirke.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)