Præstegaarden

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-25

Fredningsnr.
061623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 4/10 1882, præsteembedet Afmærkn.: MP Høj, 3 x 19 m; kratbevokset.
Undersøgelsehistorie

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 44 F i Tværmaal, 6' höi; fuldstændig bevaret; til Dels bevoxet med Krat. [...] [B.] 3-5, 6-7, 10 [= sb. 23-25, 27, 31 og 49] fredlyste ved Dekl. af. 29de Aug 1882.

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 3 M. høj, c 19 M. i Diam., helt bevoxet med Krat. I Toppen er et 2 M. stort Hul. Lyng- og græsgroet i Ager. Fredlyst.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 19x3 m; kratbevokset.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bøgebevokset høj i ager ved Flade Kirke.