Frederikshavn Nye Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-39

Fredningsnr.
061631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 0616-18, 31. Højrest, ca. 20 x 2,75 m. Stejle nøgne sider; flad foroven. Rest af stor høj. Vid udsigt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50 F. i Tværmaal, 4 F. höi; i den vestlige Side er et Stykke bortgravet.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,75 M. høj, 20 M. i Diam. Foden er helt afskaaren og af NV.siden er en Del bortkørt. Toppen danner en stor, græsgroet Flade. Der ses ingen Sten i Fylden. Den synes oprindelig at have været noget aflang i Ø-V. Lynggroet i Ager.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 20 x 2,75 m. Stejle, nøgne Sider; flad foroven. Rest af stor Høj. Vid Udsigt.

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0616:31, Status: C

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F1513/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 58/1971
Vendsyssel Historiske Museum

1971 Museal udgravning
Journal nr.: 58/1971
Vendsyssel Historiske Museum
Brandgrave sydøst for højen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj ved Frederikshavn NY Kirkegård.

Litteraturhenvisninger  (0)