Besser
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030501-82

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 550 - 899 e.Kr.)

Grubehus, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2800 - 1701 f.Kr.)
Intakt tyndbladet sleben retøkse fundet i forbindelse med detektorafsøgning

Enkeltfund, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Halvdelen af fladehugget flintsegl. Fundet i forbindelse med detektorafsøgning af Claus Jørgensen

Enkeltfund, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2018 e.Kr.)
Fragment af formodet slibesten med plane flader og afrundet kant. Fundet ved detektorafsøgning af Ib Radoor.

Undersøgelsehistorie  (20)
1988 Museal udgravning
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Udgravning af et 27 m langt og 5,5 -9 m bredt stolpebygget langhus, med 6 tagbærende stolpepar og to indgange, en i hver langside i den østlige del af det Ø-V orienterede hus. Desuden påvistes der et grubegus, som blev skåret af langhusets væg, og et andet grubehus og grubekompleks, hvis forhold til andre anlæg på stedet endnu ikke er afklaret. Udenfor feltet er der påvist 4 - 5 grubehuse. I grubehuse og grubekompleks er der fundet keramik; navnlig fra halvkuglekar. Desuden et stempelornamenteret randskår og 3 skår fra Østersøkeramik. Pladsen bedømmes til yngre germansk jernalder - vikingetid.

1988 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2212/88
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1988 Museal udgravning
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Bopladsspor fra jernalder. Der fandtes en grube med lerkarskår fra førromersk, romersk og germansk jernalder, jernnagler samt en del trækul. Grubens form og fund af stolpehuller i kanten antyder, at det kan dreje sig om et lille grubehus. Over hele marken fandtes mange lerkarskår fra jernalder.

1988 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Holm havde lagt mærke til mørke pletter i sin ellers sandet mark, i de sidste mange år.

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Udgravningen nævnes i en avisartikkerl: Århus Stiftstidende 24/8 1990.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Fund af endnu et grubehus. Den vestlige grænse af formodet vikingetidslandsby kan fastslås. Desuden fundet ildsteder og affaldsgruber umiddelbart vest herfor, som dateres til den sene bronzealder.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 210
Økomuseum Samsø
Oplysningen stammer fra en avisartikkel: Århus Stiftstidende 24/8 1990

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7358/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1995 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 378
Økomuseum Samsø

2000 Museal rekognoscering
Journal nr.: 378
Økomuseum Samsø
Rekogniscering i nyplantet læhegn, der løb gennem tidligere undersøgt boplads fra yngre germanertid/vikingetid. På toppen af bakken og lidt nord herfor fandtes gruber med skår og dyreknogler. Lige nord for det gamle udgravningsfelt (SMT 210) fremkom et muligt lille grubehus. Desuden fandtes skår fra førromersk jernalder og stenalderflint.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Borgerkrigsmønt fundet med metaldetektor.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Borgerkrigsmønt fundet med metaldetektor.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Remdeler fundet med metaldetektor.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Skivefibel og sølvbarre fra vikingetid fundet med metaldetektor.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Pladefibel fra yngre germansk jernalder. Fundet med metaldetektor.

2016 Genstand givet til museum
Journal nr.: FHM 5785
Morslands Historiske Museum
Detektorfund indleveret til museet.

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: FHM 5785
Moesgård Museum
Brudstykke af ragekniv fundet med metaldetektor.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5925
Moesgård Museum
Harvard Summer School 2018.

Litteraturhenvisninger  (0)