Hammel Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130509-44

Fredningsnr.
231238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 2,2 x 14 x 14 m. Højfod mod N ødelagt af skovvej. indtil 0,6 m høj kant. Græsklædt med enkelte træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3650 G
Moesgård Museum
Jævnt kuplet rundhøj. N-siden skæres af vejspor.

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0408
KUAS, Fortidsminder
Høj, 14 x 2,2 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. Ujævn overflade. Bevokset med græs. Beliggende i nyplantet skov.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og mos. Stubbe efter fældede træer. Ujævn overflade.

Litteraturhenvisninger  (0)