Hammel Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130509-47

Fredningsnr.
231239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,5 x 12 x 10 m. Dækket af nåletræer I skov.
Undersøgelsehistorie

1990 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Jævnt kuplet rundhøj. I toppen en mindre fordybning med sten.

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 12 x 10 x 1,5 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. Enkelte sten ses i overfladen. Bevokset med græs og mos.