Klapskov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150504-58

Fredningsnr.
231361

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,5 x 18 x 18 m. I toppen spor af gammel nedgravning. 8 bøge på højen, der er ca. 45 år gamle. I Skov.
Undersøgelsehistorie

1990 Museal besigtigelse
Moesgård Museum

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævnt kuplet rundhøj. I toppen spor af nedgravning.

1992 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 1,5 x 18 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 5 gamle bøgetræer.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med 5 gamle bøgetræer, lidt sparsomt græs og kløver.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø