Hinnerup Skov

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
150504-60

Fredningsnr.
231359

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj 0,75 x 13 x 13 m. En NV-SØ gående sti/skovvej fører hen over højen. Bevokset med 5-6 halvstore bøge og 3 store rødgran. Meget lidt opvækst af hyld. Må ikke genbeplantes.
Undersøgelsehistorie

1990 Museal besigtigelse
Moesgård Museum

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jævnt kuplet rundhøj. En NV-SØ gående sti fører hen over højen.

1992 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 0,75 x 13 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med to store og flere små træer samt krat mod nord.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med to større bøgetræer samt lidt bregner.


Billeder

Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra Ø