Sønder Stenhave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-77

Fredningsnr.
051619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MP. Langdysse, 28 x 12 m; en del randsten, navnlig mod vest. Iøvrigt mange sten uden orden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1923 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ager. Tæt bevoxet med Gran. 26-28 m. lang i N-S, 10-12 m. bred ved Midten. Jævnt afrundet i Sydenden, spidst tilløbende i Nord. Midt i Højens sydlige Ende ses et stensat Gravkammer, af Mandslængde, med Retning SSV.-NNØ. Ialt ses Overdelen af en halv Snes ]Bæresten[ større Sten, delvis bragt ud af Leje, men dog ikke værre end at Gravens Længderetning er tydelig at se. Nogle af disse Sten er sandsynligvis (bortvæltede) Overliggere; af saadanne ses ingen paa Plads. Kamrets omtrentlige Størrelse er i indv. Maal 2,00 x 0,50 m. Det er helt jordfyldt, vistnok uudgravet. Jordhøjen er ved Midten 1,75 m høj. Omtrent overalt langs Randen ses temmelig store Randsten, ialt ca. 25. 5-6 m. N. for Sydendens Grav ses midt i Højen Overdelen af en enkelt Sten - mulig Rest af endnu et Kammer. Omtrent midt i Østsiden ses en flad, stenfyldt Afgravning. I Nordspidsen og ellers, nedenfor Randstenene, ses Samlinger af store, delvis kløvede Sten.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 28x12 m; en Del Randsten, navnlig mod V. Iøvrigt mange Sten uden Orden.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset langdysse i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)