Kogsgård Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180413-16

Fredningsnr.
240228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af dyrefold 1992: Studefold, bestående af en ringformet, ca. 1 m høj og 6 m bred vold med en diameter på ca. 24 m (indvendigt mål). Volden har indgang mod nord.* ------------------- * OBS. I det originale, tinglyste dokument står der mod SYD
Undersøgelsehistorie  (6)
1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7036
Ringkøbing Museum

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Studefold. Ringformet vold, 5-6 m. bred. Indre diam. ca. 24 m. Volden er i N og S gennembrudt af skovvej men er trykt på 4 cm.-kortet med udgang mod syd. Fra volden i Ø ind mod anlæggets centrum er en sænkning, op til 7-8 m. bred og 10-11 m. lang (i N-S). Tæt indenfor volden i S står et skur, der ser ud til at blive brugt som sommerhus. Tæt indenfor den V-lige del af volden er en brændestabel. Bevokset med græs og krat af lærk, fyr og løv. I lille plantage eller lund. Tinglyses. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 669/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Studefold fra nyere tid. Ringformet anlæg bestående af en vold, der er 5-6 m bred og 1 m høj med tværmål på ca. 30 m. Volden er sunket sammen. I N og S er volden gennembrudt af skovvej.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Tinglysning af dyrefold 1992: Studefold, bestående af en ringformet, ca. 1 m høj og 6 m bred vold med en diameter på ca. 24 m (indvendigt mål). Volden har indgang mod syd.* ------------------- * Mod syd er rettet på dokumentet med blyant til nord! *** Nyberejsningstekst *** Studefold. Ringformet vold, 5-6 m. bred. Indre diam. ca. 24 m. Volden er i N og S gennembrudt af skovvej men er trykt på 4 cm.-kortet med udgang mod syd. Fra volden i Ø ind mod anlæggets centrum er en sænkning, op til 7-8 m. bred og 10-11 m. lang (i N-S). Tæt indenfor volden i S står et skur, der ser ud til at blive brugt som sommerhus. Tæt indenfor den V-lige del af volden er en brændestabel. Bevokset med græs og krat af lærk, fyr og løv. I lille plantage eller lund. Tinglyses.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)