Bækmojen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-87

Fredningsnr.
051618

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kælderanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1936, statshusmand Chr. Jensen og hustru. Afmærkn.: MS 1937, ved M.B. Mackeprang. Et areal, hvorunder stensat kældere. Udgravet af Hatt (1936).
Undersøgelsehistorie  (5)
1936 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 248/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jernalders Boplads, undersøgt af Nationalmuseet 1936. Et Areal med en stensat Kælder fredlyst.

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, hvorunder stensatte Kældere. Udgr. af Hatt (1936).

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundsted for stensatkælder fra jernalderen.

Litteraturhenvisninger  (0)