Knivholt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-88

Fredningsnr.
051617

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kælderanlæg, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1935, statshusmand Christian Smedegaard og hustru. Afmærkn.: MS 1937, ved M.B. Mackeprang. Et areal, hvorunder stensatte kældere. Udgravet af Hatt (1936).
Undersøgelsehistorie  (9)
1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 248/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Areal, hvorunder stensatte Kældere. Udgr. af Hatt (1936).

1966 Museal prøvegravning
Journal nr.: 338/1966A
Vendsyssel Historiske Museum
Der blev frilagt et 3x8 meter stort felt. Indenfor dette kunne en større grube ikke afgrænses blandt andet på grund af kraftig dyreaktivitet. I fylden skår.

1966 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 338/1966A
Vendsyssel Historiske Museum

1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 601/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hatts opmålinger.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundsted for stensat kælder fra jernalderen.

Litteraturhenvisninger  (0)