Tjørnhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150502-12

Fredningsnr.
241412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, ca. 1 m høj og 20 m i diameter. Synes ikke at være overpløjet. Beliggende på Tjørnhøjgårds toft lige uden for en staldlænge.
Undersøgelsehistorie

1992 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Formodet høj bedømmes til at være gravhøj, i nogen grad har den karakter af en stenrøse.

1992 Diverse sagsbehandling
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Gravhøj, bevokset med løvtræer, beliggende lige udenfor en staldlænge på toften ved Tjørnhøjgård. Højen er placeret på en ret lav, naturlig højning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og gamle løvtræer.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra S Bemærk højde
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra SØ
Foto, oversigt