Fuglsang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070619-260

Fredningsnr.
452544

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gammelholm Voldstedet består af en banke, der måler ca. 50 x 65 m. Mod øst, nord og vest er den omgivet af en vandfyldt grav, samt mod vest og nord tillige af en ca. 4 m høj ydervold. Nord- ligt på banken er der en vandfyldt grøft, der omgiver en o- val vold, hvori er indrettet en åben begravelse. En muret bro fører fra øst over til holmen. Voldstedet ligger ca. 500 m nord for Fuglsangs avlsgård, ca. 75 m øst for landevejen mellem Nykøbing og Nysted. Voldstedet er bevokset med spred- te træer. Det er på alle sider omgivet af et stengærde, langs hvis ydre fod fredningsgrænsen går. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1856 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en banke, der måler ca. 50 x 65 m. Mod øst, nord og vest er den omgivet af en vandfyldt grav, samt mod vest og nord tillige af en ca. 4 m høj ydervold. Nordligt på banken er der en vandfyldt grøft, der omgiver en oval vold, hvori er indrettet en åben begravelse. En muret bro fører fra øst over til holmen. Voldstedet ligger ca. 500 m nord for Fuglsangs avlsgård, ca. 75 m øst for landevejen mellem Nykøbing og Nysted. Voldstedet er bevokset med spredte træer. Det er på alle sider omgivet af et stengærde, langs hvis ydre fod fredningsgrænsen går. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet Gammelholm forefundet som beskrevet i fredningstekst. Dog bemærkes supplerende, at der uden for ydervolden i V og N ses en ydre voldgrav, som mod N er næsten opfyldt og i ager. I S løber den indre voldgrav også uden for det fredede område og kan på samme måde kun anes i ager. Voldstedet er helt tilgroet med gamle parktræer og vedbend. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)