Frøstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110708-156

Fredningsnr.
110767

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste. Stenkistens brofæster består af ukløvede kampesten med overliggere af granitplanker. Gennemløbet er 3 m langt, 1,5 m bredt og 1,5 m højt. På overliggerne ligger en betonplade, der måler ca. 4 x 4 x 0,25 m. En markvej fører over stenkisten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2461
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejkiste.

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-2461
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste, forefundet helt som beskrevet tidligere. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin stenkiste med betondæk. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, muligvis er nogle af dækstenene løse.

Litteraturhenvisninger  (0)