Sommerdiget
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210301-45

Fredningsnr.
40049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kystsikring, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af sommerdige. Diget er orienteret N-S. Det er 75 m langt, 3,5 m bredt ved kronen og indtil 10 m bredt ved foden. Det hæver sig indtil 2 m over omgivende terræn. Diget afskæres mod S af landevejen. Mod N ligger en bro opført i teglsten og beton. Broens facader er 4 m brede og 2,2 m høje. Dens gennemløb er 4 m langt, 2 m bredt og 1,8 m højt. Fredningen omfatter også broens bund af teglsten. Vejen over broen spærres af en smedejernslåge, der er 2,5 m lang og 1,1 m høj. Lågen sidder på træstolper, der hver især måler 1,1 m, 0,25 m og 0,25 m. På hver stolpe er der anbragt jernstativer, der forlænger lågen ud til kan- ten af broens facader.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-1295
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1295
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lokaliteten mgl. data.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)