Rævdal Gaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-8

Fredningsnr.
061672

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Rævdal, gaard. Tingl.: 13/9 1882, propr. H. Petersen Afmærkn.: MS 1897, Løjtn. Lassen. Høj, 2,85 x 18 m. Tilgroet hul i top. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50 F i Tværmaal, 10 F höi, fuldstændig bevaret. Fredet 21/8 82.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,85 M. høj. 18 M. i Diam. I Toppen er en 2,50 M. stor græsgroet Sænkning. Foden i Ø,S. og V er noget afskaaren. Mod NV ses 2 Randsten, mod Øst en Sten der antagelig ogsaa har været Randsten. Overfladen er ujævn. Lynggroet i Ager. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,85 x 18 m. Tilgr. Hul i Top. Lyng- og græsklædt i Ager.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)