Lille Rævdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-28

Fredningsnr.
0616132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Øster Rævdal Langhøj, 2 x 10 x 30 m. Midt på højen en større sænkning, dybest på midten, hvor den på et areal af 2 x 3 m (nord- syd) går helt til bunden. Mod vest en stor randsten samt stenpakning synlig. Også i midthullet ses stenpakning. Mod øst 6 mindre sten synlige, vel randsten. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (4)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj; Retning NØ-SV 27,50 x 9-10 M. 1,65 M. høj. Siderne er smukt hvælvede, men Højen er nu ødelagt ved en 4 M. bred Gennemskæring gennem Midten til en Vej; i dennes Sydvestside ses Haandsten. Ved Højens Ende Randsten. Lynggroet i Ager.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 10 x 30 m. Midt i højen en større sænkning, dybest på midten, hvor den på et areal af 2 x 3 m (n-s) går helt til bunden. Mod v en stor randsten samt stenpakning synlig. Også i midthullet ses stenpakning. Mod ø. 6 mindre sten synlige, vel randsten. Græsgroet i ager.

1955 Tinglysning
Journal nr.: 698/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt, velbeliggende langhøj i højgruppe i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)