Lille Rævdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-36

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (10)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 M høj, 12 M i Diam. Sydsiden er beskadiget af 3 Kartoffelkuler, hvis Bagkant naar indtil c 3 M. fra Midten. Ellers velbevaret. Lynggroet. Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 12 m. Stærkt afgravet og hullet. (Centralgrav maaske urørt).

1939 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 0616:96, Status: C

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 437/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelsen oplyste ejeren, at der ved gravning i højens midte ca. 1920 fandtes en større stenkiste med overliggere. I kisten skulle være fundet skeletrester og en bronzekniv.

1955 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 437/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Aflysning
Journal nr.: 521/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen frigivet til sløjfning.

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3618
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen kan ikke længere konstateres i landskabet.

1989 Aflysning
Journal nr.: F53-3618
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Overpløjet gravhøj.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)