Torns Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-46

Fredningsnr.
061670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vester Rævdal Høj, 2,5 x 15 m. Højen synes at være bygget op som en sten- røse, og sten fra store håndsten til koltringer er synlige i højsiden hele vejen rundt fra fod og til 1-1,5 m op ad højsiden. De nederste sten er uvivlsomt randsten. Dette ses særligt tydeligt mod vest, hvor en stenblok indgår i fod- kredsen. Højen toppet. Flad afgravning af østre side. No- get afgravet også mod nord. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M høj, 12 M. i Diam. I Østsiden er en Sænkning, men Toppen er urørt. Den vestre Fod er afskaaren, og her ses Sten af Dynge eller Randdige; i det hele ses ret mange Sten; Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 12 m. Lyng- og græsklædt i Ager. Tilgr. Huller i Øst og Nordside.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 427/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tyskerne har gravet i højen.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 698/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 m. Højen synes at være bygget op som en stenrøse, og sten fra store håndsten til koltringer er synlige i højsiden hele vejen rundt fra fod og til 1-1,5 m op ad højsiden. De nerderste sten er utvivlsomt randsten. Dette ses særligt tydeligt mod vest, hvor en stenblok indgår i fodkredsen. Højen toppet. Flad afgravning af østre side. Noget afgravet også mod nord. Græsgroet i ager. J. 698/55 vedr. matr. nr.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)