Blakshøj
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-70

Fredningsnr.
061664

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/9 1882, købt. Afmærkn.: MS 1897, løjtn. Lassen. Jættestue "Blakshøj", 4,2 x 25-26 m. Græsklædt. Låge foran indgangen til kammeret.
Undersøgelsehistorie  (11)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 82 F i Tværmaal, 15 F. höi, i hvilken der er foretaget en stor Udgravning fra Midten og ud mod S.Ø. 30 F. fra Höiens sø Udkant findes Indgangen til en Jættestue, som ikke er helt udgravet. Jættestuen er oval med Længderetning i NØ-S.V. og er bygget af 15 Sidesten, der stöde tæt op til hverandre og som have en Flade, der vender ind imod Gravkammeret. Enkelte Steder, hvor der findes mindre Mellemrum mellem Stenene, ere disse udfyldte med flade Fliser. Kammeret er dækket med 5 kolossale Overliggere, der alle vende den flade Side nedad; det indvendige Rum har været fyldt med Jord indtil 1½ fra Dækstenenes Underflade, men en Del af denne Fyld er nu bortfört, saaledes at Kammerets Höide er 3-4 F. Midt paa den söndre Side findes Döraabningen; af Gangen der förer ind til Kammeret er kun en Sidesten i den vestlige Side blottet, idet Hullet i Höien kun er saa stort, at man netop kan presse sig ind i Jættestuen. Ved en Undersøgelse i August 1882 blev Jættestuen helt udgravet, og det viste sig da, at dens störste Höide er 5½ F. Længden 24½ F. Bredden 7½ F. I Gravkammeret fandtes 3 flade Meisler og en Flintflække. Gangbygningen er fredet ved Deklaration af 16de Aug. 1882. (Pl. 19-21).

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Blakshøj. 4,20 M. høj 25-26 M i Diam. Overfladen er meget ujævn; mod NV er et stort Hul i Højsiden; mod NØ et lignende fladere; andre Steder flere Afgravninger.I Sydsiden er indrettet en stensat mandshøj Kælder med Indgang gennem en Trædør. Mod SØ er foretaget en større Indgravning, der har blottet Gangen til en Jættestue. Jættestuen er 7,90 M. l. Bredden er ved Midten 2,20 ved Nordenden 1,05; ved Sydenden, hvor der er et Hjørne af Pakning 1 M. Højden kan ikke maales, da der nu er megen Jord i Kammeret. Der er 15 Sidesten og 5 Dæksten. Gangen er c 5 M. lang; der ses nu de 3 inderste Sten; samtlige Dæksten mangler. Jvf. iøvrigt Fredningsdeklarationen og den ældre Beskr. med vedlagte Tegning. Fredlyst. Mærkesten nord for Gangen. Fra Jættestuen hidrører Fundet A 5479-83; fra Gangen Bronzesværdet B 1495.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue. Blakshøj. 4,2 x 25-6 m. Græsklædt i særlig Indhegning m. Laage. (Stort og seværdigt Kammer).

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-173
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Gulvet i den indre del af gangen blev oprenset. Se beretning.

2009 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-12
Kulturstyrelsen
Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Højoverfladen blev ryddet for græstørv. Der blev tilføjet en bentonitmembran, hvorpå et lag jord og til sidst et nyt lag græstørv. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00030
Museum Sydøstdanmark
Museal restaurering.

2014 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
Efter anmeldelse fra lodsejer på Blakshøjgård vis Frederikshavn Kommune besigtiges jættestuen. Anmeldelsen går på, at der efter den megen regn i den senere tid, er der sket et større jordskred ovenfor indgangen til jættestuen og fiberdug er kommet til syne. KUAS orienteret dags dato.

Litteraturhenvisninger  (0)