Vester Annexpræstegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-102

Fredningsnr.
061660

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/6 1911, S.Chr. Sørensen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1911, Rosenberg Langdysse, 2,5-3 m høj, 16-17 m bred og 68 m lang i VNV-ØSØ. Lyng- og græsgroet i ager. Kammer i østende. 5 m omkring dyssen fredet. NMI: (måske flere skjulte kamre). (Absolut seværdig). Mindre restaurering ønskelig.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 206 F. lang, 36 F bred, 8 F. höi; i den sydlige Side findes 23, i den nordlige 30 Randsten staaende paa deres oprindelige Plads; nogle ere borttagne. Mod Ø er et Stykke af Höien bortgravet, hvorved Randstenene ere blevne blottede; de ere her 6-8 F höie. 20 F. fra den nuværende östligste Rand findes 2 Sidesten og en af Endestenene i et firkantet Gravkammer, 6 F l, 3' 9'' br, hvis Overligger er borttaget.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Retning VNV-ØSØ. Fra begge Ender synes noget bortsløjfet. Ca 68 M. lang, 16-17 M. bred, 2,50-3 M. høj; Afstanden mellem de nordlige og sydlige Randsten c 7,50 M. (De følgende Angivelser ere angivne ved Afstand fra Østenden; der er maalt med Maalebaand langs Midtlinien og Siderne men ikke trianguleret.) 820-930 forefindes en lille ødelagt stensat Kiste hvoraf 1 Sten i Ø og 2 i Vest staar; mod Nord ligger en c 1,20 M. lang Sten, der vist er en afvæltet Dæksten. 12.50-16.50 en nu indtil 1 M. dyb Sænkning. 24.75-25.85 et mindre Hul syd for Midtlinien. Nordsiden: 0-1.10 en 1,25 M. høj Sten. 4.15-4.75 en mindre delvis jorddækket Sten 7.10-9.00 en stor, bred Sten, hvis Nordflade er blottet ved Gravning: 1 M. høj. c 13.50 er en Sten fjærnet; den har efter Angivelse været saa stor, at der af den er hugget Sokkelsten til et Stuehus. 15.30-16.90 Sten, synlig Højde 70 Cm. 17.45-18.55 Sten, synlig Højde 50 Cm, 19.25-20.30 Sten synlig højde 85 Cm. 21.80-22.65 sprængt Sten 45 Cm høj. 23.30-24.00 liggende Sten nord for Rækken 24.80-26.20 Sten 1,60 M. høj; 27.10-28.25 Sten 1,60 M. 29.80-30.40. Sten 0,60 M. høj. 31.20-32.20. liggende Sten nord for Rækken. 32.70-33.70. Sten 80 Cm h. - 34.60-35.35 Sten 85 Cm h. 36.35-37.30 Sten. 65 Cm h. - 38.20-38.65 lille spids Sten 60 Cm h. 39.50-40.60. Sten 75 Cm h. 45.15-46.20. Sten 1,05 M h.; der er gravet noget Jord fra. 48.15-49.10. Sten 50 Cm. h. 49.95-50.35 lille Sten lidt inden for lidt indenfor Linien. 54.40-55.55. Sten 75 Cm h. - 56.05-56.65 Sten 45 Cm. 57.15-58.55 Sten 1,15 M. høj; den er gravet fra. 59.05-59.60 Sten 25 Cm synlig Hde. - 60.50-61.20 Sten 60 Cm. 62.10-63.30. Sten 70 Cm. h. lidt udenfor Rækken. 63.65-65.00 Sten 65 Cm h lidt udenfor Rækken. 66-67.75 liggende Sten et godt Stk. længere nede. Nordsiden har saaledes 25 staaende og 3 liggende Sten samt Hul efter en borttaget. Sydsiden. - 2.20-3.20 Sten 0,75 M h. hældende fremover. 4.50-5.45 Sten 0,75 M. h. - 6.10-6.85 Sten 0,35 M h. 7.50-8.60 Sten 0,50 M. h. - 9.00-10.00 Sten 0,60 M. h. Mellem disse 2 Sten findes en Indgravning til Kammeret. 11.40-11.85 Top af Sten 0,25 M. h. - 16.45-16.90 Sten 0,35 M. h. 17.60-18.20 Sten 0,50 M. h - 18.85-20.00 Sten 0,95 M. høj; der er gravet fri foran den. - 21.10-22.15 Sten 1 M. høj 24.90-26.40 Sten c 1 M. h. Mellem denne og den foregaaende Sten er en Indgravning; der ses i dens Vestside en Del store og mindre tildels flækte Sten, c 1,50 M. indenfor Stenenes Bagkant. 28.90-29.80 Sten c 1,10 M. høj. - Mellem denne og foregaaende Sten ses en lignende Indgravning. 30.30-31.30. Sten c 0,50 M. h.; et Stykke er sprængt af. Ca 33.20 er en Sten borttaget; en afsprængt Splint ligger tilbage. - 36.20-37.20 Sten 0,95 M. h. 38-39.15 en Sten, væltet frem foran Rækken. 39.80-41.30 Sten 1 M. h. Fra 43 indtil den næste Sten er en Indgravning, der naar til Ryggen, antagelig efter Sten. 46.70-47.50. Sten 1 M. h. 48.50-50.70 Indgravning efter Sten. 50.40-51.80 Sten 0,60 M. h. - 52.70-53.20 Sten c 0,40. 53.90-54.40. Sten 0,50 M. h. - 55.50-56.30 Sten c 0,70. Herfra indtil 58.00 Indgravning efter Sten. 60.00-61.50 Sten 1,10 M. høj 64.10-65.45 en 1 M. høj Sten staaende, men sprængt; den ene Halvdel ligger syd for den. Sydsiden har 22 staaende og 1 falden Sten samt Huller antagelig efter 4 borttagne. Højen er lynggroet i Ager. Jfr. Fot Pl II.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 2,5-3 m. høj. 16-17 x 68 m. i VNV-ØSØ. Lyng- og græsgroet i Ager. Kammer i Østende. (maaske flere skjulte Kamre). (Absolut seværdig). Mindre Restaurering ønskelig.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Langdysse. I græsparcel i ager. Orienteringsskilt opstillet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig langdysse i græsparcel i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)