Byggehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-131

Fredningsnr.
50334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Byggehøj", på top af bakke, ca 2,5 x 28 m. Stor dyb efter- groet sænkning i midten med bred åbning mod sø. Træbevokset i krat.
Undersøgelsehistorie

1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Byggehøj", en stor Jordhøj, hvori dog ingen Begravelser ses, skjønt hele Midten nu er udgravet omtrent ned til Bunden. Denne Udgravning skal være begyndt for 40 aar siden [1844], og der fandtes da kun 1 Potte med Aske.

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Byggehøj" paa Top af Bakke, ca 2 1/2 x 28 m. Stor dyb, eftergroet Sænkning i Midten med bred Aabning mod SØ. Træbevokset i Krat.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt
Foto, detalje