Slotshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-119

Fredningsnr.
061644

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kragkær Tingl.: 4710 1882, købt. Afmærkn.: MS 1897, løjtn. Lassen 1939: Høj, 5,6 x 29 m. Lyngklædt i ager. Stort tilgroet hul i top. Gyvel på S-side. NMI: Smuk beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 72 F. i Tværmaal, 15 F. höi; i Midten er gravet en Fordybning paa 7 F. med en Udkastning mod N.V. I ]1871[ 1862 er der i Höien fundet et Gravkammer, indeholdende et ubrændt Lig, en Flintkniv og 2 trekantede Pilespidser [[ = 2 Dele af en Ragekniv af Bronze]], som ere indsendte til Museet. Gravkammeret er nu helt dækket af Jord. - No. 68 og 66 [sb. 119 og 127] fredet ved Dekl. af 20 Sept. 1882.

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 5,60 M. høj 29 M. i Diam. En 9,50 M. bred Grav er ført ind fra N., nu c 2 M. dyb. I Højen er endnu, men ikke synligt, et Kammer. Efter Beskrivelsen en det c 6 x 4-5 [alen] stor, lidt i Trekant; 12 Mand kunne staa oprejst derinde; der var 1 Dæksten. Indgangen var sat med smaa Sten. En Sidesten er væltet; ellers skal Kammeret staa urørt. Der fandtes et Skelet, endvidere Ravperler, der hensmuldrede, og det indsendte Flintspyd 20541. Højere oppe i Højen fandtes Ragekniv og Pincet 20542-43. (Efter en Beskrivelse af den tidligere Ejers Søn var Kammeret rundagtigt c 6 [alen] l og har 7 Sidesten. Indgangen er i SØ. Højen er lynggroet i Ager. Fredlyst. Mærkesten mod Syd.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5,6 x 29 m. Lyngklædt i Ager. Stort tilgr. Hul i Top. Gyvel paa Sydside. (Smuk Beliggenhed).

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gyvelbevokset høj i hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)