Nygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060101-132

Fredningsnr.
50336

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, ca. 2,5 m høj, ca. 18 m lang (N-S) og ca. 8 m i tværmål (Ø-V). Stærkt afgravet fra øst og vest. Nedskåret i midten. Græsklædt med træer og buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1819 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1819 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jordhøy V. Byen. Den halve Deel i V. Side udgravet. For oven ligger en langagtig Steen, formodentlig en Bautasteen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høj, gjennemgravet og i det hele taget ødelagt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, ca 2,5 x 18 m i N-S, 8 m i Ø-V. Stærkt afgravet fra Øst og Vest. Nedskåret i Midten. Græsklædt med Træer og Buske i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 7,75 x 18 x 8 m. SØ-NV og S.. I ager i skov. Foden afpløjet mod Ø og V. SØ-NV også let afpløjet ved N og S fod. Kun Ø-ligste højfod fjernet, ½ delen af højen i V fjernet. 2 nedgravninger i højen gl grøft fra NØ. NØ-SV, ca. 1½ m bred gravet indtil midten af højen, o,75 m dyb. 1,5 m nord for gl grøft 2,5 m SV-NØ. 1 m x 0,6 m dyb nedgravning. Antagelig jordhule. Sekundær i forhold til gl grøft, men ikke nogen ny nedgravning. Nyt hul er indgravet fra gl. grøft. Omkring højen i S.V , som er dyrkningsfrizone, 1 m bred i V. Trekant formet i S. 8 m lang. Firkantet i N, 10 x 6 m. Tæt bevoksning, stor gl. eg S for centrum. En del røn, kirkebær, hassel, tjørn, pil, eg. Tæt tjørne og brombærkrat i skel mod V. Stendynge ved højens NV fod samt ved S og Ø fod. En hel del marksten på V delen af højen. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)