Nordborg slots voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230103-132

Fredningsnr.
411120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skibsbro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nordborg flække, art. 170, bd. III, bl. 170. -"- -"- art. 211, bd. IV, bl. 210. -"- -"- art. 275, bd. V, bl. 254. Voldsted af Nordborg slot. Voldstedet er på tre sider omgivet af Nordborg sø og på den fjerde syd- siden, af et sumpet engdrag. På voldstedets sydlige del ligger bygninger til efterskolen Nordborg slot. Resten af anlægget ligger hen i park og have. Fredningen omfatter også dæmningen, der i syd forbinder voldstedet med søbredden.
Undersøgelsehistorie  (12)
1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 924/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Det i Nordborg Sø beliggende voldsted af Nordborg Slot samt dæmningen, der i syd forbinder voldstedet med søbredden. Voldstedet er på tre sider omgivet af Nordborg Sø og på den fjerde, sydsiden, af et sumpet engdrag. På voldstedets sydlige del ligger bygningerne til efterskolen Nordborg Slot. Resten af anlægget ligger hen i park eller have. Dette fortidsminde må således ikke beskadiges ved gravning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Opførelse af nye bygninger eller tilbygninger til de nu stående bygninger samt ændringer i havens og parkens struktur må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra Nationalmuseet.

1959 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
I 1959 blev en del pælerester synlige i søen og det lykkedes at afdække flere pæle, formentlig en skibsbro.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 34/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 4404
Haderslev Museum

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 4404
Haderslev Museum
Forud for opførelsen af en ny tilbygning til skolen, blev der foretaget en forundersøgelse. Der fremkom enkelte fortidsminder fra middelalderen og nyere tid. en egentlig udgravning er ikke nødvendig.

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal udgravning
Journal nr.: HAM 4404
Haderslev Museum
Arkæologisk undersøgelse og dokumentation i forbindelse med fjernelse af opsat scene på det fredede voldsted Nordborg Slot. Ved undersøgelsen blev der lavet tre små grøfter. I disse fremkom to affaldsgruber og et stolpehul. Ud fra fund dateres gruberne til 12-1300-tallet.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HAM 4404
Haderslev Museum
Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med nedrivning og nybyggeri af hal ved Nordborg Slots efterskole på Nordborg Slots voldsted. Ved forundersøgelsen blev der påtruffet spor efter ældre bygninger på borgbanken, samt et indblik i hvorledes borgbanken har været konstrueret og udvidet over tiden.

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"Nordborg Slot, Fred.nr. 4111-20. Voldsted med vej?dæmning (DKC 230103-132)"

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)