Fægteborg bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230103-152

Fredningsnr.
411119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lavensby, art.nr. 28, bd. I, bl. 28. -"- art. nr. 233, bd. I, bl. 28. Fægteborg bro. En granitbro, opført af store granitplanker. Rampernes hoved er opført af kløvede kampesten uden brug af bindemiddel. Rampen på Nordborgsiden har mod nord en ca. 80 cm bred kampestenspåmuring. Broen har 4 overliggere, liggende ca. 1 m over vandet i bækken, som sveller med nogen indbyrdes afstand. Herover ligger stenolanker på den modsatte led. Foruden de omtalte 4 lavtliggende overliggere er der mod nord en yderste højereliggende over- ligger, hvis underside ligger i plan med de lavereliggendes overside. Den yderste overligger mod syd er derimod hvælvet dobbelt så meget som den nordlige. Broens bredde hen over vejbanen er 4,70 m. Gennemløbets bredde er 90 cm, største højde over vandet er 1,60 m (den yderste sydlige overligger), mindste højde over vandet 1 m (de lavtliggende overliggere). Fredningen omfatter 4 m af vejdæmningen på begge sider af broen at regne fra gennemløbets midte.
Undersøgelsehistorie  (4)
1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 785/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1955 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En granitbro, opført af store granitplanker. Rampernes hoved er opført af kløvede kampesten uden brug af bindemiddel. Rampen på Nordborgsiden har mod nord en ca. 80 cm bred kampestenspåmuring. Broen har 4 overliggere, liggende ca. 1 m over vandet i bækken, som sveller med nogen indbyrdes afstand. Herover ligger stenplanker på den modsatte led. Foruden de omtalte fire lavtliggende overliggere er der mod nord en yderste højereliggende overligger, hvis underside ligger i plan med de lavereliggendes overside. Den yderste overligger mod syd er derimod hævet dobbelt så højt som den nordlige. Broens bredde hen over vejbanen er 4,70 m. Gennemløbets bredde er 90 cm, største højde over vandet 1,60 m (den yderste sydlige overligger), mindste højde over vandet 1 m (de lavtliggende overliggere). Fredningen omfatter 4 m af vejdæmningen på begge sider af broen at regne fra gennemløbets midte.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)