Sct. Clemens kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190408-55

Fredningsnr.
360522

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Clemens kirketomt. De under nuværende terrænoverflade eksisterende levn af Sct. Clemens kirke må ikke beskadiges eller ændres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1975 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Den antikvariske Samling i Ribe
Oplysninger om, at finder som dreng har været med til at grave et hul i haven Sct. Laurentiigade 8. Herved fremkom skeletrester (kranie).

1978 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 226/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1098
Den antikvariske Samling i Ribe
Iagttagelserne viser den minimale udbredelse af kirkegården ASR 1015 mod nord, samt evt. udstrækninger af Sct. Clemens kirke kirkegård mod syd. Især da, hvis der ingen grave er på den mellemliggende matr. 281. Dette er dog aldeles uvist.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)