Sct. Sørens Kilde
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-171

Fredningsnr.
261125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Sørens Kilde. Kildeanlægget danner en hestesko, der er gravet ind i en skrænt, der er orienteret N-S. Den er 5 m dyb og 4 m bred. Buen er sat i kampesten, mens siderne er sat i marksten. Alle i varierende størrelse. Stenvæggen er 0,5 m høj længst mod nord og 1,5 m høj mod syd længst inde i skrænten. Midt i buen er opført en kumme af fint tildannede granitsten, der er støbt sammen. Den er 0,35 m høj, 1,2 m lang og 1 m bred. Den nordre har form som en bue.
Undersøgelsehistorie  (5)
1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 19/1992C
Silkeborg Museum
Kildeanlæg i form af en krum kampestensat mur ind i skråning. Nedenfor kildeudløbet en halvkredsformet kumme sat af tilhuggede kampesten. Vest for anlægget en opretstående kampesten med flg. indskrift på N-vendt bredside: SANCT/SØRENS/KILDE og på Ø-vendt smalside: KILDENS VÆLD/VED BAKKENS FOD/VIET TIL SCT SØRENS ÆRE/SYGE SOM MAN/DID MON BÆRE/DRAK SOM VAND/AF LIVETS FLOD.

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 96/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0023
KUAS, Fortidsminder
Kildeanlæg, Sct. Sørens Kilde.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Vest for anlægget en opretstående kampesten med flg. indskrift på N-vendt bredside: SANCT/SØRENS/KILDE og på Ø-vendt smalside: KILDENS VÆLD/VED BAKKENS FOD/VIET TIL SCT SØRENS ÆRE/SYGE SOM MAN/DID MON BÆRE/DRAK SOM VAND/AF LIVETS FLOD. Kilden løber ikke mere. Det væltede træ er fjernet.

Litteraturhenvisninger  (0)