Stenholtsvang
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-14

Fredningsnr.
272915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: ********** Langdysse. 1,0 x 10 x 50 m, orienteret NV-SØ. En del hovedstore sten ses hist og her på højen, og med en enkelt væltet randsten i NV-enden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 525
Folkemuseet
Hidtil uregistreret jordhøj eller langdysse fra neolitisk tid beliggende på en højning i omtrent VNV-ØSØ retning. Anlægget er ca. 50 m langt 8 m bredt, og nogle steder op til 1 m højt. Anlægget må absolut betragtes som fredningeværdigt.

1993 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)