Stenholtsvang

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-14

Fredningsnr.
272915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: ********** Langdysse. 1,0 x 10 x 50 m, orienteret NV-SØ. En del hovedstore sten ses hist og her på højen, og med en enkelt væltet randsten i NV-enden.
Undersøgelsehistorie

1993 Museal besigtigelse
Folkemuseet
Hidtil uregistreret jordhøj eller langdysse fra neolitisk tid beliggende på en højning i omtrent VNV-ØSØ retning. Anlægget er ca. 50 m langt 8 m bredt, og nogle steder op til 1 m højt. Anlægget må absolut betragtes som fredningeværdigt.

1993 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Foto, oversigt