Vangsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100305-163

Fredningsnr.
0616138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 12 x 10 m. Svage spor af gammel nedgravning på Ø-side. Gammel nedgravning i højfod mod V. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,30 M. høj, 13 M. i Diam. Mod NØ. er nær Toppen gravet noget, og Overfladen er noget ujævn; der ses mange Sten. Lynggroet i Hede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Den oprindelige sognegrænse mellem Gærum (100305) og Flade sogn (100303) er genetableret, og lokaliteten er ført tilbage til Gærum sogn.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj på kraftigt afpløjet stub i ager.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs og lyng klædt høj i udyrket græsparcel mellem agre. Begyndende kratopvækst.

Litteraturhenvisninger  (0)