Næsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120707-37

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Stenalder (dateret 3300 - 1701 f.Kr.)
To toskibede huse. I det ene af husene var væggen synlig ved en dobbelt række af vægstolpehuller.

Undersøgelsehistorie  (11)
1951 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 867
Vesthimmerlands Museum

1951 Museal udgravning
Journal nr.: 867
Vesthimmerlands Museum
Stensat våbengrav med fund af et 75 cm langt sværd, en del jernsager samt et skår.

1951 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 405/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 867
Vesthimmerlands Museum
Findestedet er afsat på kort.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 405/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten overført fra 120710-64.

1999 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3521/99
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
VMÅ ansøger om midler til proviniensbestemmelser af metaller fra denne gravplads fra vikingetiden

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 867
Vesthimmerlands Museum
I umiddelbar nærhed af ryttergraven blev påvist den vestlige halvdel af en oval stensætning under høj. Selvom ryttergraven oprindelig var afsat flere meter øst for afsætningen, anses det indtil videre for at være rester af et og samme anlæg. I en søgegrøft blev påvist mindst 5 jordfæstegrave.

2017 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: VMÅ 867
Vesthimmerlands Museum

2019 Analyser af materiale
Journal nr.: VMÅ 867
Vesthimmerlands Museum
VMÅ indsender ansøgning om midler til SLKS pulje til dyrknings- og erosionstruede fortidsminder. Midlerne skal anvendes til naturvidenskabelige analyser.

Litteraturhenvisninger  (0)